neotřele otrlé dekorace

OBECNÉ INFORMACE K PROJEKTU EU

Sociální podnik je realizován v rámci projektu „Sociální podnik Eterle CZ, s.r.o. Integrace dlouhodobě nezaměstnaných osob na trh práce“, reg. číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_067/0005753, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.
Cílem projektu je vytvoření 4 pracovních míst pro osoby znevýhodněné na trhu práce – konkrétně pro osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané. Realizace projektu bude probíhat v období 1. 5. 2017 – 30. 4. 2019.
Sociální podnik bude během realizace dbát na naplnění principů sociálního podnikání, a to:
1. Společensky prospěšný princip
V zakládacích dokumentech bylo formulováno zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce.
Způsob naplnění: Zakládací dokument byl zveřejněn na www.justice.cz.
2. Sociální princip
Podíl osob ze znevýhodněných skupin tvoří více než 30 % zaměstnanců. Zaměstnancům ze znevýhodněných skupin je poskytována specifická podpora formou spolupráce s odborným garantem. Zaměstnanci ze znevýhodněných skupin jsou pravidelně informováni o chodu podniku na celofiremních poradách. Pravidelně probíhají také konzultace zaměstnanců s vedením podniku. Zaměstnanci z cílových skupin jsou pravidelně vzděláváni. Přehled realizovaných školení je uveden níže v záložce Klíčové aktivity. 
3. Ekonomický princip
Více než 50 % zisku bude reinvestováno zpět do sociálního podniku. Tržby z prodeje výrobku/služeb budou tvořit alespoň 30 % z celkových výnosů podniku. Manažerské řízení podniku bude nezávislé na externím vlastníkovi či zřizovateli. Bude naplněno během realizace.
4. Environmentální princip
Podnik má formulované zásady environmentálního šetrného podnikání a naplňuje je v praxi. 
Oblast činnosti sociálního podniku spadá do opravy a renovace starého nábytku, dekorací a doplňků. Samotná činnost sociální podniku je tedy zaměřena na recyklaci starých, často již nepotřebných věcí a proměnu těchto kusů na věci potřebné. Cílem je zachovávat a repasovat staré věci tak, aby dále sloužili. Společnost realizuje také vlastní výrobu, při které je využíván odpadní materiál (např. staré dřevo na výrobu stolků, staré látky a svetry na výrobu polštářů a povlaků, staré šuplíky a hrnky jako svícny, kufry a dětské postýlky jako posezení, apod.). Samotný předmět podnikání společnosti je tedy environmentálně šetrný. Společnost se snaží tuto svoji myšlenku předávat dál a omezovat tak plýtvání.
Kromě výše uvedeného využívá společnost ekologicky šetrné výrobky, a to všude kde je proveditelné (recyklované tonery, recyklované papíry pro tisk, recyklovaný toaletní papír, bioprodukty, úsporné zářivky). Společnost také třídí odpad v prostorách sociálního podniku, a to konkrétně: plast, papír, sklo a ostatní směsný odpad – následně je vyhozeno do vyhrazených kontejnerů. Zaměstnanci využívají primárně černobílý oboustranný tisk (tisk dokumentů probíhá pouze v opravdu nutných případech, většina dokumentů se netiskne, dokumenty jsou uchovávány v elektronické podobě, komunikace s klienty probíhá rovněž elektronicky). Zaměstnanci vždy při odchodu z pracovního místa vypínají počítač i veškerá světla či jiná elektronická zařízení, aby docházelo k co největší úspoře spotřebované energie.
Zaměstnanci sociálního podniku jsou seznámeni s pravidly ekologicky šetrného chování ve všech jeho hlediscích. Zásady environmentálně šetrného podnikání jsou opakovány na pravidelných poradách, které v sociálním podniku probíhají. Zaměstnanci tyto zásady zcela respektují.
5. Místní princip
Podnik se ve své činnosti orientuje na lokální potřeby – spolupracuje s regionálními odběrateli, nakupuje od místních dodavatelů a zaměstnává místní obyvatele. Spolupracuje s místními aktéry. Bude naplněno během realizace

PRŮBĚH REALIZACE PROJEKTU

V rámci jednotlivých klíčových aktivit proběhly následující činnosti:
1. Vytvoření a zachování pracovních míst
V projektu byla vytvořena 4 pracovní místa pro cílovou skupinu – osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané. V projektu dále působí také ředitelka, vedoucí výroby a odborný garant.
2. Vzdělávání zaměstnanců sociálního podniku
Kromě interního vzdělávání se zaměstnanci zúčastnili následujících externích kurzů:
- Efektivní interní a externí komunikace, kterého se zúčastnili všichni pracovníci z cílové skupiny.
- Proklientské chování u zákazníků, kterého se zúčastnili všichni pracovníci z cílové skupiny.
- Workshop zefektivnění stávajících standardů práce, kterého se zúčastnili všichni pracovníci z cílové skupiny.
- Kurz řezbářství – zúčastnil se jej zaměstnanec na pozici Truhlář
- Kurz čalounictví – zúčastnila se jej zaměstnankyně na pozici Švadlena a pomocný pracovník
3. Marketing sociálního podniku
V této aktivitě proběhlo již několik činností, a to:
 1. Byly vytvořeny webové stránky a jednotný vizuální styl společnosti.
 2. Společnost se zúčastnila veletrhu mini a veletrhu Designblok.
 3. Byl vytvořen grafický návrh newsletteru a tematické newslettery jsou pravidelně rozesílány klientům.
 4. Byl založen profil společnosti na sociální síti Facebook.
 5. Došlo k představení tvorby podniku při slavnostním otevření showroomu.
 6. Byla navázána spolupráce s časopisy a blogy, viz záložka Média.
 7. Došlo k natočení propagačního spotu.
 8. Proběhlo focení editorialu.
 9. Došlo k účasti na akci PechaKucha Night v Olomouci.
 10. Došlo ke grafickému zpracování a výrobě brožur.
 11. Došlo k nafocení katalogu výrobků.
Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Následující volbou souhlasíte s využíváním cookies a použití údajů o vašem chování na webu pro zobrazení cílené reklamy. Personalizaci a cílenou reklamu si můžete kdykoliv vypnout nebo upravit.
více informací